Enneagram type 6 – Loyale Scepticus
Veiligheid – Loyaal – Sceptisch – Angst – Scenario denken

Enneagram type 6
Zessen zijn altijd op hun hoede en alert. Ze willen zich graag veilig voelen en zijn ook zeer beschermend en loyaal voor de mensen in hun nabije omgeving. Zessen kijken ver vooruit en hebben dan al diverse scenario’s uitgedacht voor wat er komen gaat. Dat geldt voor (grote) beslissingen omtrent hun loopbaan maar ook voor bijvoorbeeld het verloop van een informele borrel. Onderhuids kampen deze types met allerlei soorten angsten: angst voor het onbekende, twijfel aan hunzelf, paniek en meer. Ook de reactie daarop kan verschillen van lamlegging, vluchten, defensief, tot rebellie en agressie. Zessen zijn zeer betrouwbaar en verantwoordelijk en worden gekenmerkt door een enorme inzet. Aan de andere kant zijn Zessen wel sceptisch over vertrouwen en letten ze op verborgen intenties en dynamiek binnen relaties. Zo ‘testen’ Zessen hun vrienden bijvoorbeeld.

Emotionele drijfveer en ontwikkeling
Zessen leven voortdurend in onrust, stress en angst. Dit kan angst zijn voor iets buiten hunzelf, maar ook ingebeelde angst als respons op een onbekende dreiging, zoalsbijvoorbeeld angst om veroordeeld of bekritiseerd te worden.
De weg van ontwikkeling ligt voor Zessen in het leren vertrouwen en het vermogen kweken om de diepste angsten onder ogen te zien. Het is een combinatie van alert zijn naar de gevaren en tegelijkertijd moedig en vol vertrouwen zijn om die aan te gaan.

Wereldbeeld
Het wereldbeeld van Enneagram type 6 is dat dat de wereld een onveilige plek is vol met dreiging. Daardoor zijn ze constant alert en op de uitkijk voor mogelijke dreigingen.

Toolbox
Vanuit het ‘Integrative Enneagram’ wordt elk Enneagram type uitgedaagd om alle types in zichzelf te integreren. Enneagram type 6 is standaard al verbonden met de vier volgende types:
Enneagram type 5: Stille Specialist
Enneagram type 7: Enthousiaste Visionair
Enneagram type 3: Competitieve Presteerder
Enneagram type 9: Aangepaste Bemiddelaar

Subtypes
Ieder Enneagram type heeft drie subtypes met een bepaalde focus: zelfbehoud, sociaal en één-op-één. Bij Enneagram type 6 wordt het subtype zelfbehoud (SP) weergegeven als de ‘Warmte’. Dit subtype heeft een grote behoefte aan bescherming en zoekt dit door verbindingen aan te gaan met anderen. Dit is het meest angstige subtype, waarbij de angst zich vooral manifesteert als onzekerheid. Onzeker over het zichzelf kunnen verdedigen, maar ook onzeker over het kunnen overleven in het grotere plaatje. Ze zien de wereld als een groot gevaar en zoeken daarin vriendelijke connecties door zelf ook betrouwbaar, vriendelijk en ondersteunend te zijn. Het subtype sociaal (SO) wordt weergegeven als ‘Plicht’. Dit subtype heeft vooral last van sociale angst en leeft zeer volgens de regels. Dit type is bang om het verkeerd te doen in de ogen van de autoriteiten(leidinggevenden). SO-Zessen focussen zich op het willen weten wat hun plicht is, zodat ze geen fouten maken.. Ze vinden veiligheid in precies het juiste doen. Dit type is bijzonder loyaal. Het subtype één-op-één (SX) wordt weergeven als de ‘Kracht’. Dit subtype ontkent hun eigen kwetsbaarheid en angst en vecht er juist tegen vanuit kracht. Deze Zes handelt vanuit de overtuiging dat de aanval de beste verdediging is. Ze kunnen brutaal, intimiderend, assertief en zelfs agressief overkomen. Ondanks dat zijn ze vaak niet bewust van dit imago en zijn ze privé vaak erg warm en beschermend.

Beroepen
Zessen vind je vooral in beroepen waar veiligheid en alertheid belangrijk is, zoals veiligheidsadviseur, HSE manager, politie, marechaussee, luchtverkeersleider. Maar ook in beroepen waar scenario denken aan de orde is zoals in de HR, PR en crisis management.

Meer informatie
Herken jij jezelf in Enneagram type 6 en wil je graag aan je persoonlijke ontwikkeling werken? Door middel van de Integrative Enneagram test weet je zeker of je echt een 6 bent. Motivatie en zichtbaar gedrag zijn namelijk niet hetzelfde. Nadat je je persoonlijke rapport hebt ontvangen, maken we een afspraak voor twee op maat gemaakte coachingsessies. In de eerste coaching sessie ontrafelen we samen jouw Enneagram rapport met al zijn lagen. In de tweede sessie maken we het praktisch en doen we oefeningen op basis van de nieuwe inzichten. Mochten er nieuwe coachingsvragen ontstaan, dan ben je van harte welkom in mijn coachingpraktijk voor een vervolgtraject. Boek hier de Enneagram test.

Bel mij