Disclaimer

Alle auteursrechten en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Ficy Coaching of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets op deze website mag door anderen dan Ficy Coaching, geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Voor gebruik van foto’s of teksten van deze website, wordt geadviseerd om vooraf toestemming te vragen per mail (info@ficy.nl).

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ficy Coaching is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van anderen dan Ficy Coaching opgesteld of uitgegeven. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens Ficy Coaching geen rechten worden ontleend. Ficy Coaching is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.