Photo Credit: Sebastiaan ter Burg Flickr via Compfight cc

Woensdag 15 maart waren de landelijke verkiezingen. Al weken houdt het ons bezig. Al weken zijn we bezig om een mening te vormen, aan te scherpen of te behouden. De verkiezingen worden belangrijk gevonden. Belangrijk, omdat je stemt over hoe de politieke staat eruit ziet. Hoe het landelijke bestuur gevormd wordt. Wie aan het stuur gaat staan van Nederland. En dat heeft impact op ons leven. Maar hoe zit het met ons eigen leven? Letterlijk het leven dat wij leven? Staan we wel genoeg stil bij wie er aan het stuur staat en wat het ‘partijprogramma’ is voor de komende jaren? Nemen we de tijd voor het vormen van een mening over de inrichting van ons leven? Tijd voor een innerlijke stembus. Wat staat er op jouw programma voor de komende vier jaar?

Maakbaarheid van het leven?

“Jij bent de architect van je leven”, “Luister naar jezelf”, “Leef in het nu”, het zijn allemaal zinnetjes die de afgelopen jaren in de samenleving te horen waren. Tegenwoordig moeten we allemaal ‘The Secret’ hebben gelezen en een bucketlist hebben aangelegd. Waar gaat hier nou eigenlijk allemaal écht om? Je kan een bucketlist hebben aangelegd en zo en nu dan wat weg strepen. Je kan het concept van ‘The Secret’ snappen. Maar dan wat? Loopt het leven dan zoals je zou willen? Hoe maakbaar is het leven eigenlijk?

Doel bepalen

Eigenlijk is het heel simpel. Neem de tijd om na te denken wat je echt wilt en probeer alle ‘maren’, ‘mitsen’ en ‘dat kan niet’ te negeren. Wat wil je vanuit je diepste dromen bereiken? Maak dat vervolgens concreet met een tijdspad en inventariseer welke middelen je hierbij zou kunnen gebruiken. Eigenlijk net zoals met een partijprogramma. “Waar sta je voor?”, “Wat is je visie?”, “Wat is je missie?” en “Hoe ga je dit bereiken?”. Je zal merken dat als je dit heel concreet maakt, dat het een ander gevoel geeft. Het is niet meer slechts een droom en dat het geeft een soort positieve spanning omdat het ineens bereikbaar is. Uiteraard wil dat niet zeggen dat het leven volledig maakbaar is en alles volgens een plan loopt. Het leven kan nog steeds van alles en nog wat voor je voeten werpen. Maar als je een doel voor ogen hebt en je voelt in elke vezel van je lijf dat dit is wat je wilt, dan zal je er komen. Het is zo simpel als dat.

Coach en jouw ‘partijprogramma’

Wat ik hierboven beschrijf is, kan een begin zijn van een coachingsgesprek. Het is goed om te weten wat je wilt en waar je naar toe wilt. Maar ons brein is bedreven in het zien van allerlei obstakels, het verzinnen van smoesjes en het opwerpen van angsten. Soms is ons brein letterlijk een ‘beren-op-de-weg’ fabriek. En dan is het niet zo vanzelfsprekend om jouw programma uit te rollen. Dit is waar de coach in het verhaal komt. Een coach is iemand die een onafhankelijke rol heeft, jou kritische vragen stelt en spiegelt op wat je zegt (en niet zegt). Zo wordt het duidelijk wat er in je hoofd afspeelt. Soms alleen al daardoor wordt het helder waar de obstakels liggen. Additioneel, kan een coach met je werken op sturende gedachtes die je beperken in het bereiken van je doel. Samengevat, kan een coach je helpen om die lastige obstakels uit de weg te ruimen en je partijprogramma duidelijk en concreet te maken. En dan is de weg vrij om het uit te rollen. Daarmee ben je dan de ‘minister-president’ van je eigen leven.

Call Now ButtonBel mij